B E E S K I N

พรมปูพื้นรถยนต์เข้ารูป ระดับ Premium

Tel : 086-441-6705

DIY

My BEESKIN : Trick ง่ายๆเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้น ^^


ผู้ชายอินเดียคนนี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่จอดรถ มีค่าดั่งทองเป็นเหตุให้ต้องคิดค้นที่จอดรถใต้บันไดของเขา
เป็นการคิดออกแบบที่ประหยัดและลงตัวสุดๆ

ไปดูกันว่าเขาออกแบบได้สุดยอดแค่ไหน

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกปัญหาแก้ได้ด้วยสมอง

เราพรมปูพื้นรถยนต์ แบบยาง BeeSkin ขอชื่นชมในนวตกรรม...

Please reload

Featured Posts

ดูแลพรมปูพื้นรถยนต์

November 2, 2015

1/5
Please reload

Recent Posts